T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tarihçemiz

Güncelleme Tarihi: 16/01/2018

 

SAKARYA YENİKENT DEVLET HASTANESİ

KURULUŞUMUZ

Hastanemiz Sosyal Sigortalar Kurumuna (S.S.K) bağlı olarak 08.10.1963 tarihinde 25 yatak kapasite ile Mithat Paşa Mah. Harmanlık sokakta hizmete açılmıştır. İlk Baştabip Dr. Azmi Çorumlu’ dur.

Daha sonra Hızırtepe Mahallesi Kışla Sokaktaki binasına taşınarak 150 Yatak Kapasitesi ile “Adapazarı Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi”  ismi ile hizmete devam etmiştir. 31.03.1977 tarihinde aynı adreste inşa edilen poliklinik binasının hizmete girmesiyle ayaktan muayene ve tedaviler bu binada yürütülmüştür. Hastanenin yatak kapasitesi yapılan yeni ilave düzenlemelerle 28 Aralık 1981 tarihinde 280 sayısına ulaşılmış ve ağustos 1999 depremine kadar bu kapasite ile hizmet vermiştir.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminde Hastane binası hasara uğramış ve tedavi kurumu olarak kullanılması riskli duruma gelmiştir. Bu Sebeple;  hastane bahçesine İlk hafta içerisinde 80 yataklı Sahra Hastanesi kurulmuştur. 15.01.2000 tarihinde aynı mekânda S.S.K Genel Müdürlüğü ve özel kuruluşların desteği ile 220 yataklı prefabrik hastane oluşturulmuş olup 2004 yılına kadar hizmetin sürdürülmesi sağlanmıştır.

Yaklaşık beş yıl prefabrik binalardan oluşan SSK hastanesinde hizmet verdikten sonra, mevcut binamız Karaman Mahallesinde Avrupa Yatırım Bankası kredisi ve TERRA 1 Projesi kapsamında 250 Yatak Kapasiteli olarak 25.10.2002 tarihinde yapılan İnşaat sözleşmesi ile yapımına başlanmış ve 24.01.2004 tarihinde inşaatı tamamlanmıştır.

Hastane 19 Ocak 2005 tarih ve 25705 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2583 sayılı “Bazı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun” uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan devir protokolü ile Sağlık Bakanlığına devri gerçekleşmiştir.

Devir işlemlerinden sonra Sağlık Bakanlığı tarafından 19 Şubat 2005 tarihi itibari ile T.C.  Sağlık Bakanlığı “SAKARYA YENİKENT DEVLET HASTANESİ” adı ile tescil edilmiş ve bu isim ile İkinci Basamak Devlet Hastanesi sınıfı çerçevesinde hizmetini sürdürmektedir.