T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastanemiz, Sıfır Atık Belgesi Aldı.

Güncelleme Tarihi: 19/06/2020


SIFIR ATIK BELGESİ (TEMEL SEVİYE)

İlgili yönetmelik; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ, 12.7.2019 tarih ve 30829 sayı

Bu Yönetmeliğin amacı, hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esasların belirlenmesidir.

SIFIR ATIK NEDİR?

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

*Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve temel seviye sıfır atık belgesinin alınması, 100 yatak üzeri hastanelerde 31.12.2020 tarihine kadardır.

Bu kapsamda Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) üzerinden yaptığı Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi başvurusu Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce incelenerek onaylanmış olup belge  almaya hak kazanılmıştır.16.3.2020 tarih ve TS/54/B2/7/1 no’lu ‘SIFIR ATIK BELGESİ (Temel Seviye)’ Belgemiz mevcuttur.

  • Hastane bünyesinde, yaklaşık 1 yıldır geri kazanılan atık (kağıt, plastik, metal, cam) miktarı 30 tondur.
  • 6 ton kağıt atık geri dönüştürülerek, 101 adet ağaç kurtarılmıştır.
  • Genel kapsamda 30 ton atığın geri kazanımı ile, 166,712 m3 su tasarrufu, 57.472,69 kWh enerji tasarrufu sağlanmıştır. (Tüm veriler çevre ve şehircilik bakanlığının, entegre çevre bilgi sisteminde yer alan sıfır atık bilgi sisteminden alınmıştır).

Sağlık kuruluşumuzun sahip olduğu temel seviye olan belgemizi; daha üst kademeye/seviyeye ulaştırmak için çalışmalarımız devam etmektedir.